ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เสวนาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในกสทช. และแนะแนววิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร”

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เสวนาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในกสทช. และแนะแนววิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณพชร  อ่านต่อ …

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นตัวแทนเข้าร่วม ASEAN Vocational and Engineering Camp 2017 (AVEC 2017) ณ ประเทศมาเลเซีย

นางสาวนันทิกานต์ นันต๊ะ นางสาวกาญจนา ดวงต๋า นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง   ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการ ASEAN อ่านต่อ …

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแข่งขัน RDC2017 ระดับประเทศในรอบชิงชนะเลิศ

นายสิทธิพร ทองธรรม และนายพิชิต บุญมา นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมเครื่อกล ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC อ่านต่อ …

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC 2017) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่อกล และสาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 คนเข้าร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC อ่านต่อ …

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม“ UP Maker for community workshop : เวิร์คชอปนักประดิษฐ์เพื่อสังคม ”

ขอเชิญนิสิตมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยโปรเจกต์เพื่อสังคมในกิจกรรม “ UP Maker for community workshop : เวิร์คชอปนักประดิษฐ์เพื่อสังคม ” Workshop อ่านต่อ …

การบรรยายโครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทยโดยบริษัทไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด

วันที่ 25 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอิศราพงศ์ สินันตา รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และคุณเสฏฐชน จักรอิศราพงศ์ อ่านต่อ …

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายโครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย

ขอเชิญนิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 และ 3 คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย การคัดบุคลากรเข้าสู่โครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทยโดย บริษัท อ่านต่อ …

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าบางปะกง Space Inspirium และบริษัทAAE Engineering (Thailand) Co., Ltd

เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานิสิตและบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง อ่านต่อ …

การบรรยายพิเศษโดย ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-บริหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 17กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 2-3 ได้รับเกียรติจาก ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-บริหาร บรรยายพิเศษในหัวข้อ อ่านต่อ …

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดย ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์

  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบรรยายให้ความรู้และเสริมทักษะทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรไฟฟ้าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนรัชชประภา” โดย ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-บริหาร เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 2-3 ในวันศุกร์ที่ 17กุมภาพันธ์ อ่านต่อ …