นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลการประกวดนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 (SRPE-6) มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมส่งโครงงานนิสิตเพื่อแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 (SRPE-6) มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  8 โครงงาน อ่านต่อ …

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน UP disrupt challenge 2016

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรม ในการแข่งขันพัฒนาผลงานต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมเชิงประยุกต์ UP Disrupt Challenge อ่านต่อ …

​นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังศึกษาดูงานโรงประลองไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงประลองไฟฟ้าแรงสูง อ่านต่อ …

นิสิตและบุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารศึกษาดูงาน

นิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ  บริษัทมหาชนจำกัด แอดวานซ์ อ่านต่อ …

ผลการแข่งขัน การประชันหุ่นยนต์UP Robot Design Contest 2016 (UPDC 2016)

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการ การประชันหุ่นยนต์ UP อ่านต่อ …

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประชันหุ่นยนต์ UP Robot Design Contest 2016 (UPDC 2016) รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประชันหุ่นยนต์ UP Robot Design Contest 2016 (UPDC 2016) รอบชิงชนะเลิศ ณ อ่านต่อ …

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญเข้ารับการอบรม

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้ 1. อบรมทางวิชาการเรื่อง “LV & MV อ่านต่อ …

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกิจกรรมแนะแนววิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในกสทช.

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยได้รับเกียรติจากคุณพชร  สิริบริรักษ์ วิศวกรปฏิบัติการส่วนงานสำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กสทช. อ่านต่อ …

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ แนะแนววิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในกสทช.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนะแนววิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในกสทช.” ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณพชร  อ่านต่อ …