ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม“ UP Maker for community workshop : เวิร์คชอปนักประดิษฐ์เพื่อสังคม ”

ขอเชิญนิสิตมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยโปรเจกต์เพื่อสังคมในกิจกรรม “ UP Maker for community workshop : เวิร์คชอปนักประดิษฐ์เพื่อสังคม ” Workshop อ่านต่อ …

การบรรยายโครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทยโดยบริษัทไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด

วันที่ 25 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอิศราพงศ์ สินันตา รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และคุณเสฏฐชน จักรอิศราพงศ์ อ่านต่อ …

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายโครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย

ขอเชิญนิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 และ 3 คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย การคัดบุคลากรเข้าสู่โครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทยโดย บริษัท อ่านต่อ …

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าบางปะกง Space Inspirium และบริษัทAAE Engineering (Thailand) Co., Ltd

เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานิสิตและบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง อ่านต่อ …

การบรรยายพิเศษโดย ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-บริหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 17กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 2-3 ได้รับเกียรติจาก ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-บริหาร บรรยายพิเศษในหัวข้อ อ่านต่อ …

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดย ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์

  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบรรยายให้ความรู้และเสริมทักษะทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรไฟฟ้าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนรัชชประภา” โดย ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-บริหาร เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 2-3 ในวันศุกร์ที่ 17กุมภาพันธ์ อ่านต่อ …

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ติดตามข่าวสารการรับปริญญาได้ที่ — > http://www.up.ac.th/graduation   ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเวบไซต์ –>  http://www.up.ac.th/LIVE2017/ ถ่ายทอดสด วันซ้อมใหญ่ ๑๒ อ่านต่อ …

Ant Man bike ผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ นิสิตไฟฟ้า ในงาน Chiang Mai Maker Party 2017

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คนได้ร่วมแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์และแนวคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม ในงาน “Chiang Mai Maker Party 2017” ณ สำนักงาน Chiang Mai Maker club จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง และอาจารย์ศราวุธ แต้โอสถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อ่านต่อ …

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลการประกวดนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 (SRPE-6) มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมส่งโครงงานนิสิตเพื่อแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 (SRPE-6) มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  8 โครงงาน อ่านต่อ …

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน UP disrupt challenge 2016

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรม ในการแข่งขันพัฒนาผลงานต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมเชิงประยุกต์ UP Disrupt Challenge อ่านต่อ …